ТЕМА 3. Господарський механізм управління природокористуванням.

План.

2. Джерела забруднення атмосфери та її основні забруднювачі.

3. Джерела забруднювачі гідросфери та проаналізуйте види забруднювачів.

4. Екологічні функції та значення ґрунтів.

5. Причини деградації ґрунтів.

6. Ерозія, її види та джерела.

7. Екологічні переваги та недоліки використання ТЕС, ГЕС, АЕС.

8. Альтернативні види енергетики.

9. Стан біорізноманіття рослин і тварин в Україні.

10. Охарактеризувати методи захисту повітряного та водного середовища.

Дидактичні цілі заняття:

Навчальна – засвоєння та систематизація знань в процесі самостійної підготовки до семінару з теми: Господарський механізм управління природокористуванням.

Розвивальна – розвивати логічне мислення студентів, набуття ними умінь працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу фактів, явищ, проблем;

Виховна – виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримати нові знання самостійно.

Діагностично-корекційна – контроль за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу.

Проблема заняття: вивчити основні види забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери, екологічні переваги та недоліки ТЕС, ГЕС, АЕС на довкілля, ознайомитися зі станом біорізноманіття рослинного та тваринного світу, та з методами захисту повітряного та водного середовищ.

Методичні вказівки студентам для підготовки до семінарських заняття.

1. Повторити теоретичний матеріал з тем: «Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище; Господарський механізм управління природокористуванням

 1. Ознайомитися з темою, метою, планом та основними завданнями семінарського заняття.
 2. Ознайомитися з основною і додатковою літературою: необхідний матеріал законспектувати в зошит.

Семінарське заняття №2

ТЕМА 6. Організація раціонального природокористування та охорони природного середовища.

План.

 1. Мета та завдання екологічної експертизи. Принципи проведення екологічної експертизи.
 2. Форми та об’єкти екологічної експертизи.
 3. нормування забруднювачів у повітря, ґрунті. Нормування забруднювачів водних об’єктів.
 4. Екологічна паспортизація потенційно небезпечних об’єктів, відходів, земельних ділянок, водних об’єктів, радіаційно-екологічні паспорти.
 5. Мета, завдання та об’єкти екологічного аудиту. Принципи та форми екологічного аудиту.
 6. Природоохоронні території України.
 7. Екологічна експертиза, її сутність, мета та завдання.
 8. Використання інформаційних технологій для довкілля..

Дидактичні цілі заняття:

Навчальна – засвоєння та систематизація знань в процесі самостійної підготовки до семінару з теми: Організація раціонального природокористування та охорони природного середовища.

Розвивальна – розвивати логічне мислення студентів, набуття ними умінь працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу фактів, явищ, проблем;

Виховна – виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримати нові знання самостійно.

Діагностично-корекційна – контроль за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу.

Проблема заняття: систематизувати та поглибити знання за темою Організація раціонального природокористування та охорони природного середовища.

Методичні вказівки студентам для підготовки до семінарських заняття.

 1. Повторити теоретичний матеріал з тем: «Організація раціонального природокористування та охорони природного середовища.
 2. Ознайомитися з темою, метою, планом та основними завданнями семінарського заняття.
 3. Ознайомитися з основною і додатковою літературою: необхідний матеріал законспектувати в зошит.

Семінарське заняття № 3


2293273298522797.html
2293347757844633.html
    PR.RU™