Облік за центрами відповідальності

100. Що з наведеного можна зарахувати до переваг децентралізації управління:

а) підвищення кваліфікаційного рівня управління за рахунок спеціалізації менеджерів;

б) можливості кваліфікаційного зростання менеджерів;

в) підвищення оперативності прийняття поточних рішень на всіх рівнях управління;

г) усе з наведеного.

101. Що з наведеного можна вважати недоліком децентралізації управління:

а) можливість звільнити вище керівництво від вирішення оперативних питань;

б) зростання витрат на управління;

в) можливість вищому керівництву зосередитися га вирішенні стратегічних питань діяльності підприємства;

г)немає правильної відповіді.

102. Що з наведеного належить до принципів організації обліку за центрами відповідальності:

а) менеджер відповідає тільки за ту діяльність, яка перебуває під його контролем;

б) звіти про роботу підрозділів повинні складатися регулярно;

в) менеджер бере участь у визначенні цілей, за якими оцінюється його діяльність;

г)усе з наведеного.

103. Центром відповідальності називають:

а) підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за результати його діяльності;

б) усі виробничі підрозділи підприємства;

в) підрозділи управління, постачання і збуту;

г) немає правильної відповіді.

104. Система обліку за центрами відповідальності передбачає:

а) складання бюджету для кожного підрозділу;

б) регулярне складання звітів про виконання бюджетів;

в0 аналіз та оцінка діяльності кожного центру відповідальності;

г)усе з наведеного.

105. Скільки виділяють основних типів центрів відповідальності:

а) один;

б) два;

в) три;

г) чотири.

106. Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за доходи і витрати підрозділу, називають центром:

а) доходів;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

107. Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за доходи, витрати і використання прибутку, називають центром:

а) доходів;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

108. Якщо виробничий підрозділ досяг запланованого обсягу виробництва і при цьому не допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:

а) результативну і ефективну;

б)результативну, але не ефективну;

в) не результативну і неефективну;

г)ефективну, але нерезультативну.

109. Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу діяльності, але при цьому не допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:

а) результативну і ефективну;

б)результативну, але не ефективну;

в) не результативну і неефективну;

г)ефективну, але не результативну

110. Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу діяльності і при цьому допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:

а) результативну і ефективну;

б)результативну, але не ефективну;

в) не результативну і неефективну;

г)ефективну, але не результативну.

111. Що з наведеного не впливає на відхилення доходу від реалізації:

а) обсяг реалізованої продукції;

б) ціна реалізації;

в) собівартість реалізованої продукції;

г) немає правильної відповіді.

112. Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр доходу:

а) сектор або відділ магазину;

б) підрозділ на самостійному балансі;

в) дочірнє підприємство;

г) виробничий підрозділ.

113. Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр прибутку:

а) сектор або відділ магазину;

б) підрозділ на самостійному балансі;

в) дочірнє підприємство;

г) виробничий підрозділ.

114. Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності використовують контроль за методом «тариф-година-машина»:

а) доходу;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

115. Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності використовують показник рентабельності та прибутковості капіталу:

а) доходу;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

116. Діяльність його типу центру відповідальності оцінюють за даними звіту про фінансові результати:

а) доходу;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

117. Хто з відомих діячів у галузі управлінського обліку першим сформулював концепцію центрів відповідальності та обліку за центрами відповідальності:

а) Спенсер А. Такер;

б)Джон Хіггінс;

в) Колін Друрі;

г) Р.Купер та Р.Каплан.

118. Хто з відомих діячів у галузі управлінського обліку першим сформулював ідею обліку відповідальності за методом «тариф-година-машина»:

а) Спенсер А. Такер;

б)Джон Хіггінс;

в) Колін Друрі;

г) Р.Купер та Р.Каплан.

119. Діяльність якого типу центру відповідальності оцінюють з використанням «Піраміди Дюпона»:

а) доходу;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.


2294629272463021.html
2294692601209743.html
    PR.RU™