Тема 15. Ономастика краю (2 год.).

Господарський розвиток.

Культурне життя.

Індивідуальні завдання

1. Підготувати спогади очевидців про діяльність УПА (кількість доповідей не обмежується).

2. Підготувати спогади очевидців про утворення та діяльність колгоспів та ін. господарських організацій (кількість доповідей не обмежується).

Тема 12. Тернопілля у 80-х рр. ХХ ст. – на початку

ХХІ ст. (2 год.)

1. Боротьба ОУН-УПА на Тернопіллі у повоєнний період.

2. Тернопілля у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст.

3. Тернопілля у другій половині 60 – 70-х рр. ХХ ст.

4. Тернопілля у 80-ті рр. ХХ ст.

5. Тернопілля у 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

Індивідуальні завдання

1. “Відлига” на Тернопіллі.

2. Культурне життя області у 70 – 80-х рр. ХХ ст.

3. Економічно-господарський розвиток Тернопілля 60 – 80-х рр. ХХ ст.

4. Тернопілля у 1990 – 1991 рр.

5. Тернопілля у незалежній Україні.

Тема 13. Археологічне вивчення краю (2 год.).

1. Види археологічних пам'яток.

2. Культурний шар. Стратиграфія.

3. Методи археологічних досліджень: а) польові; б) лабораторні.

4. Методи датування в археології.

5. Археологічна культура. Значення археологічних культур для вивчення етноісторичних процесів.

6. Використання методів та результатів археологічних досліджень у краєзнавчій роботі.

7. Облік, охорона пам'яток археології.

Індивідуальні завдання.

1. Тернопілля в епоху каменю.

2. Населення Тернопілля в епоху бронзи і раннього залізного віку.

3. Черняхівські племена на Тернопіллі.

4. Тернопілля у часи Галицько-Волинського князівства.

5. Історія населеного пункту за археологічними джерелами (Археологічні пам'ятки в околицях населеного пункту).

Тема 14. Етнографічні джерела та їх значення для вивчення минулого краю (2 год.).

1. Види етнографічних джерел.

2. Методи збирання етнографічного матеріалу.

3. Організація етнографічних пошуків силами учнівської молоді.

4. Використання результатів етнографічних досліджень у культурно-просвітницькій роботі.

5. Народні промисли.

Індивідуальні завдання.

1. Мистецтво вишивання на Тернопіллі.

2. Традиційний національний одяг на Тернопіллі.

Тема 15. Ономастика краю (2 год.).

1. Предмет і завдання ономастики.

2. Антропоніміка:

а) антропоніми як історичне джерело;

б) методика збирання і обробки антропонімічного матеріалу.

3. Етноніміка:

а) етноніми як історичне джерело;

б) методика збирання і обробки етнонімів.

4. Топоніміка:

а) завдання топоніміки;

б) основні класи топонімів

в) топоніми як відбиток процесу змін в економічному, соціальному
та політичному житті суспільства.

Індивідуальні завдання.

Ономастика Вашого села (міста) як джерело історичного дослідження.

Тема 16. Усні та писемні джерела історичного краєзнавства(2 год.).

  1. Пісенна народна творчість.
  2. Пісня як історичне джерело.
  3. Збирання фольклору.
  4. Календарно-обрядові свята.

Індивідуальні завдання.

1. Календарно-обрядові пісні.

2. Стрілецькі пісні.

3. Пісні УПА.

4. Особливості аналізу історичних документів ХХ ст.

5. Методика роботи в архіві.

Тема 17. писемні джерела історичного краєзнавства(2 год.).

1. Різновиди письмових джерел.

2. Основні методи аналізу письмових джерел.

3. Основні методи, прийоми та правила використання архівних ма­теріалів.

4. Використання наукової, науково-популярної літератури, матеріали періодики краєзнавчого спрямування в історичному краєзнавстві.

Індивідуальні завдання.

1. Особливості аналізу історичних документів ХХ ст.

2. Методика роботи в архіві.

Тема 18. Краєзнавство у навчально-виховному процесі сучасної школи(2 год.).

1. Умови успішного здійснення краєзнавчої роботи в школі.

2. Краєзнавство у навчальному процесі,

3. Форми і методи використання краєзнавчих матеріалів на уроках
історії:

• на уроках всесвітньої історії;

• на уроках історії України.

Індивідуальні завдання.

1. Підготувати конспект уроку з "Історії України" із використанням краєзнавчих матеріалів.

2. Підготувати конспект уроку з "Всесвітньої історії" із використанням краєзнавчих матеріалів.

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

І. Користуючись списком літератури студент самостійно вивчає запропоновані теми й готується до письмового контролю, що відбувається під час індивідуальних занять. Опитування проводиться шляхом тестування.

Тема 1. Тернопілля у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст.

Тема 2. Тернопілля у кінці XVIІІ – ХІХ ст.

Тема 3. Тернопілля на початку ХХ ст.

Тема 4. Тернопілля у роки Першої світової війни.

Тема 5. Тернопілля у міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.).

ІІ. Користуючись списком літератури студент самостійно вивчає одну із запропонованих тем й готується до усного захисту, що відбувається під час індивідуальних занять. Тривалість захисту 5-7 хвилин, під час яких студент демонструє володіння темою, демонструє презентацію та відповідає на поставлені запитання.

1. Епоха палеоліту на території Тернопілля.

2. Епоха мезоліту на території Тернопілля.

3. Епоха неоліту на території Тернопілля.

4. Енеолітичні культури на Тернопіллі.

5. Трипільська культура і Тернопілля.

6. Печера "Вертеба" як унікальна пам’ятка Трипільської культури.

7. Городища і укріплення Тернопілля ІV-І тис. до н.е.

8. Епоха раннього заліза на Тернопіллі. Висоцька культура.

9. Городища фракійського гальшатдту на території Тернопілля. "Траянові" вали.

10. Пам’ятки скіфської культури на Тернопіллі.

11. Роль і місце Черняхівської культури в політогенезі на території України. Поселення черняхівської культури на Тернопіллі. Свідчення зв’язків із Римською імперією.

12. Збруцький ідол як визначна пам’ятка язичницької скульптури. Історія виявлення, дослідження. Гора Богіт.

13. Перші письмові згадки про міста і села краю.

14. Фортифікаційні споруди Київської Русі на Тернопіллі (реконструкції, макети).

15. Згадки про Тернопілля у літописах Київської Русі.

16. Замок у Вишнівці. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети, сучасна відбудова.

17. Замок у Бучачі. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети.

18. Замок у Микулинцях. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети, сучасна відбудова.

19. Замок у Кудринцях. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети, сучасна відбудова.

20. Замок у Тернополі. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети, сучасна відбудова.

21. Шумський замок. Данилова гора у с.Стіжок. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети, сучасна відбудова.

22. Замки у Збаражі. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети, сучасна відбудова.

23. Замок у Зборові. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети, сучасна відбудова.

24. Замок у Скалаті. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети, сучасна відбудова.

25. Замок у Чорткові. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети, сучасна відбудова.

26. Почаївська Лавра.

27. Великозагайцівський монастир св. Іоанна Милостивого.

28. Маріїнський центр у Зарваниці.

29. Кременецький замок. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети.

30. Замок в Бережанах. Плани, реконструкції, давні гравюри, макети, сучасна відбудова.

31. Архітектура традиційного українського села на Тернопіллі: хата, комора, клуня, вітряк, водяний млин, жорна, оборіг.

32. Розвиток сільського господарства краю. Господарський реманент традиційного українського села: серп, коса, вила, лопата, віз та упряж, плуг, борона, віялка.

33. Тернопілля під час "весни народів".

34. Т.Шевченко і Тернопілля.

35. Розвиток промисловості (друга половина ХІХ ст.).

36. Тернопілля під час І світової війни.

37. Дії УСС на Тернопіллі.

38. Утворення державних структур ЗУНР на Тернопіллі.

39. Чортківська офензива.

40. Галицька СРР на Тернопіллі.

41. Радянізація Тернопілля у 1939-1941 рр.

42. Тернопілля в умовах нацистської окупації.

43. Діяльність ОУН-УПА на Тернопіллі в роки Другої світової війни.

44. Польський рух Опору на Тернопілля (1939 – 1941 рр.).

45. Звільнення Тернопілля від нацистської окупації.

46. Звільнення Тернополя від нацистської окупації.

47. Повоєнна відбудова Тернополя.

48. Розселення депортованих з Польщі українців на Тернопіллі, їх соціально-економічна адаптація.

49. Культурне життя області у 70 – 80-х рр. ХХ ст.

50. Економічно-господарський розвиток Тернопілля 60 – 80-х рр. ХХ ст.

51. Соціальне й економічне життя області у 90-х рр.ХХ ст.

52. Тернопілля і помаранчева революція.

53. Політичне життя Тернопілля від 90-х рр. до сучасності.

54. Політичне життя Тернопілля у всеукраїнському контексті (на основі голосувань на парламентських і президентських виборах).

55. Видатні люди Тернопілля (ХХ ст.).

12. Рекомендована література

1. Алексієвець М. М., Бармак М. В., Грищук М. В. та ін. Тернопілля: сторінки історії. – Тернопіль, 1995.

2. Археологія Української РСР: в 3-х т. – К.,1971.

3. Ашурков В.Н., Кацюба Д.В., Матюшин Г.Н. Историческое краеведение. -М. 1980.

4. Бармак М. В., Бармак О. Я. Наш край – Тернопільщина. – Тернопіль, 1998.

5. Гуцал П. З. Адміністративно-територіальний поділ Тернопільщини в минулому // Тернопільська область: Адміністративно-територіальний устрій (станом на 1 червня 1997 року). –Тернопіль, 1997. – С.226 – 236.

6. Букавин І. Історія Тернопілля. Наш край з найдавніших часів до наших днів. – Тернопіль: Астон, 2004.

7. Андрушків Б. М. Зарваниця – святиня землі української. – Тернопіль, 2001.

8. Андрушків Б. М. Некрополі Тернопільщини. – Тернопіль, 1998.

9. Баран В.Д. Черняхівська культура. – К., 1981.

10. Бармак М., Матейко Р., Мельничук Б. У пам’яті народній. Маршрутами боротьби за соціальне і національне визволення на Тернопільщині: Путівник. – Тернопіль, 1990. Бармак М.В., Бармак О.Я. Наш край –Тернопільщина (на допомогу вчителю історії та учням). – Тернопіль, 1998.

11. Бережани 1375 – 2000: Збірник статей та матеріалів. – Тернопіль-Бережани, 2000.

12. Бережанська земля: Іст.-мемуарн. зб. – Торонто; Нью-Йорк; Лондон; Сідней; Бережани; Козова, 1998.

13. Бойцун Л. Тернопіль у плині літ. Історико-краєзнавчі замальовки. – Тернопіль, 2003.

14. Бойцун Л., Дорош Є. ...І назвали місто Терно-полем // Ровесник. – 1989. – № 34.

15. Відейко М. Україна: від Трипілля до антів. – К.: КВІЦ, 2008. – 280 с.: іл.

16. Відейко М. Україна: від антів до Русі. – К.: Кріон, 2009. – 240 с.: іл.

17. Відейко М. Україна: від Русі до Святої Русі. – К.: Кріон, 20109. – 256 с.: іл.

18. Войтович Л.В. Волинська земля князівських часів (Х-ХПст.)//Проблеми
історичної географії України. - К., 1991, - С10-23.

19. Вони прославили наш край. – Тернопіль, 1995.

20. Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Предтеча. Польський рух Опору на Тернопільщині 1939 – 1941 рр. – Тернопіль, 2002.

21. Гайдай О., Хаварівський Б. Біфони. – Тернопіль, 1995.

22. Галицько-Волинський літопис. – Львів, 1994.

23. Гасай Є., Матейко Р., Мельничук Б. І гомін віків, і природи краса. – Тернопіль, 1991.

24. Ґерета І.П. Бережани: Іст.-краєзн. нарис. – Львів, 1989.

25. Ґерета І.П. Теребовля: Шлях через віки: Історико-краєзнавчий нарис. -Львів, 1997.

26. Городиський Л., Зінчишин І. Мандрівка по Теребовлі і Теребовлянщині. – Львів, 1998.

27. Грещук Г.Г. Так поставало Тернопілля. – Тернопіль, 2001.

28. Гудима А.М. Почаївський монастир в історичній долі українства. - Тернопіль, 2003.

29. Дуда І. Бучач. – Львів, 1985.

30. Дуда І. Тернопіль 1540 – 1991: Історико-краєзнавча хроніка // Тернопіль вечірній. – 1999 – 2002.

31. Дуда І. Тернопільщина літературна: Путівник. – Тернопіль, 1990.

32. Дуда І., Мельничук Б. Дорогами рідного краю // Ровесник. – 1988 – 1990.

33. Дуда І., Мельничук Б. Тарас Шевченко на Тернопільщині. – Тернопіль, 1998.

34. Дуда І., Мельничук Б. Тернопіль: Що? Де? Як?: Фотопутівник. – К., 1989.

35. “Журавлина” книга: Тернопільська українська західна діаспора. Словник імен. А-Ї. – Тернопіль, 1999.

36. Заліщицька земля у спогадах емігрантів. – Тернопіль, 1993.

37. Зарваниця у духовному і художньому слові, спогадах і переказах. –Тернопіль, 1993.

38. Інформаційно-аналітичний довідник міста Тернополя. Випуск І. – Тернопіль, 2003.

39. Клименко О., Хаварівський Б. Міська геральдика Тернопільщини. – Тернопіль, 2003.

40. Клименко О. Грошові документи ОУН (бофони) 1939 – 1952 років. – Тернопіль, 1999.

41. Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали. 1939 –1953. – К., 1995.

42. Лавренюк В., Радзієвський В. Тернопільщина туристська. – Львів, 1983.

43. Малевич А. П. Збараж: Історико-краєзнавчий нарис. – Львів, 1984.

44. Медведик П. К. Літературно-мистецька та наукова Зборівщина: Словник біографій визначних людей. – Тернопіль, 1998.

45. Медведик П. К., Михайлюк І. С. Іван Франко і літературна Тернопільщина. – Львів, 1963.

46. Мельничук Б., Матейко Р. За рідний край, за народ свій. УГА на Тернопільщині. – Тернопіль, 1993.

47. Мельничук Б., Матейко Р. Воєнними дорогами синів Галичини. УСС на Тернопільщині. – Тернопіль, 1991.

48. Мельничук Б., Юрчак Н. Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині. – Тернопіль, 1991.

49. Монастириська і околиці в спогадах емігрантів. – Тернопіль, 1993.

50. Нескорена Зборівщина: У 2 т. – Тернопіль, 2001.

51. Підгайчани в боротьбі за волю України: Іст.-мемуарн. зб. – Детройт; Клівленд; Парма, 2000.

52. Полянський О.А. Відродження української державності (1917 – 1921 рр.). – Тернопіль, 1992.

53. Мигайчук О. М., Полянська О. М. З історії Тернопільщини (Навчально-методичні рекомендації при вивченні тем “Наш край”). – Тернопіль, 1990.

54. Редліх Ш. Разом і нарізно в Бережанах. – К., 2002.

55. Семенів О. Тернопільщина у вихорі війни (весна-літо 1944 р.): монографія / О.Є.Семенів. – Тернопіль: Астон, 2013. – 176 с. : 24 іл.

56. Скрипторій історичної прози. Том І. – Львів, 1996.

57. Стародавнє населення Прикарпаття і Волині (доба первіснообщинного ладу.-К., 1974.

58. Стрішенець М. М. Економічна історія Тернопільщини. – Тернопіль, 2001. – Т. 1.

59. Тернопіль: погляд крізь століття. Історія міста очима емігрантів. – Тернопіль, 1992.

60. Ткачов С. Польсько-український трансфер населення 1944-1946 рр. Виселення поляків з Тернопілля. –Тернопіль, 1997.

61. Ткачов С., Ханас В. 250 імен на карті Тернопілля. Польсько-українські культурні зв’язки: Краєзнавчо-бібліографічний покажчик. – Тернопіль, 1996.

62. Туристична мапа Тернополя. – Тернопіль, 2003.

63. Тхоржевський Р. Й. Нариси історії паперових грошей на Тернопільщині XX ст. – Тернопіль, 2000.

64. Тхоржевський Р. Й. Німці Тернопільщини в контексті історичного розвитку (з кінця XVIII до початку XXI століть). – Тернопіль, 2001.

65. Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство: навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006.

66. Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучасності. – Кременець, 1999.

67. Чорпіта Я. Чортків: Історико-краєзнавчий нарис. – К., 1993.

68. Шостак Й.М. Відродження Держави. Тернопільщина у Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. – Тернопіль, 2001.

69. Ювілейна книга української гімназії у Тернополі 1898 – 1998. – Тернопіль; Львів, 1998.

70. www.mesogaia.il.lf.ua.

71. www.ikr.te.ua.

72. www.gulag-museum.orf.ua.

73. www.castles.com.ua.

74. www.heraldy.com.ua.

75. www.libter.iatp.org.ua.

76. www.ukraine.kingdom.ua.

77. www.geoties.com.

78. www.zbar.te.ua.


2296068919629064.html
2296079056934873.html
    PR.RU™