Розрахунок кількості одиниць обладнання та його завантаження

Організація виробництва дільниці передбачає розрахунок кількості одиниць обладнання та його завантаження. Для цього необхідно визначити плановий ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування за розрахунковий період (Фпл і) у хвилинах з урахуванням режиму роботи дільниці (тобто кількості змін роботи), хвилин визначається за формулою:

(2.9)

де S – кількість змін роботи дільниці;

Dр – кількість робочих днів на місяць;

Х – кількість годин скорочення тривалості зміни в передсвяткові дні (відповідно до кодексу законів про працю України), годин;

βі–втрати робочого часу на планові ремонти і - го виду устаткування та інші регламентовані перерви, % (від 3 до 10% залежно від віку устаткування).

Кількість робочих днів на місяць (номінальний часу роботи обладнання) розраховується за формулою:

(2.10)

де Dкал – кількість календарних днів у плановому періоді (календарний фонд часу роботи обладнання);

Dвих – кількість вихідних днів у плановому періоді

Dс – кількість святкових днів у плановому періоді.

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання на кожній i-й операції (kіЕКС) – відношення планового ефективного фонду часу роботи одиниці устаткування до календарного, частка одиниці.

(2.11)

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання на кожній i-й операції (kіІНТ) – відношення проектної або фактичної потужності одиниці обладнання до паспортної потужності на кожній i-й операції, частка одиниці.

- проектний коефіцієнт:

(2.12)

- фактичний коефіцієнт:

(2.13)

де РПАСП - паспортна потужність одиниці обладнання за розрахунковий період (у нашому випадку – місяць), задається документацією, шт.

Для будь-якого виду обладнання прийняти паспортну потужність у розмірі 6000 шт. продукції на місяць.

Інтегральний коефіцієнт використання обладнання на кожній i-й операції (kІНТЕГР), частка одиниці:

- проектний коефіцієнт:

(2.14)

- фактичний коефіцієнт:

(2.15)

Потенційний резерв потужності обладнання на кожній i-й операції (Rп), %:- проектний потенційний резерв:

(2.16)

- фактичний потенційний резерв:

(2.17)

Кількість одиниць обладнання дільниці (або кількість робочих місць) на кожній i-й операції (Gi) визначається за кожним видом устаткування (або за групами однотипних верстатів) за формулою:

(2.18)

tij – тривалість обробки j - й деталі на і - му робочому місці, хвилин;

Квн.і – плановий коефіцієнт виконання норм на і – му устаткуванні (приймають 1,1 – 1,25 або за даними підприємства);

Кількість одиниць обладнання дільниці (Gi) округлюється до найбільшого цілого значення (Gпрi).

Коефіцієнт завантаження устаткування по кожній i-й операції (Кз.об.і) визначається за формулою:

(2.19)

Якщо в основ­них групах верстатів Кз.об.і £ 0,8, то потрібно розширити номенк­латуру деталей на даній дільниці.

Коефіцієнт освоєння проектної потужності з виробництва j-го виробу (Кjосв) – відношення фактичної потужності дільниці до проектної:

(2.20)


2300068999059227.html
2300127620438153.html
    PR.RU™