ТЕМА: Закони логіки

1. Чи будуть тотожними судження:

“Цей художник зробив ювілейну виставку картин”;

“Цей художник організував ювілейну виставку картин”.

2. Вимоги якого закону порушено в оголошенні: “Дитячому будинку потрібні вчителі з дошкільною освітою”?

3. З’ясуйте, чи порушаться вимоги закону тотожності у разі ототожнення таких понять:

а) “найдовша у світі річка” та “найдовша ріка в США”;

б) “квадрат” і “прямокутний ромб”;

в) “Олександр Олесь” і “український поет, що помер на чужині”;

г) “романс” і “лірична пісня”.

4. Поміркуйте, чи дотримуються закону тотожності у відповідях на такі запитання:

а) ви виконали дане завдання? – Ми його виконували;

б) які є види понять? – Поняття поділяються на конкретні й абстрактні;

в) хто ви за професією? – Я митець;

г) скільки років прожив М. Гоголь? – Він помер у 1852 році.

5. Чи можуть бути одночасно істинними такі судження:

а) “ця людина патріот” і “ця людина не має високого інтелектуального розвитку”;

б) “всі люди мають свідомість” і “люди мають свідомість”;

в) “цей твір є низькопробним” і “автором цього твору є талановитий митець”;

г) “всі художники мають розвинену уяву” і “деякі художники є дальтоніками”.

6. У кожному з наведених нижче прикладів зазначте, який саме закон мислення в ньому застосовано і запишіть вирази у символічній формі:

а) “хибно те, що А водночас і істинне, і хибне”;

б) “А або В тоді і тільки тоді, коли В або А”;

в)“заперечення диз’юнкції двох висловлювань еквівалентно кон’юнкції заперечення кожного з цих висловлювань”;

г) “А і В або С еквівалентно А і В або А і С”.


2300236873525458.html
2300307574401081.html
    PR.RU™